Checking


1. Root details

1. We gebruiken rootserver: e.root-servers.net met IP (192.203.230.10) van NASA (Ames Research Center)

2. Host ns1.dns.nl. met IP (194.0.28.53)

3. ns1.dns.nl. geeft de volgende nameservers terug welke staan ingesteld op het domein:

2. Nameservers

De nameservers op het domein geeft de volgende resultaten terug: